Kies je categorie
Menu

Informatie zwemles

Praktische informatie zwemles

Inschrijven

U kunt uw zoon of dochter inschrijven voor de zwemles vanaf 4 jaar. De inschrijving is definitief als de betaling van het inschrijfgeld is voldaan. Momenteel roepen wij kinderen op vanaf ongeveer 5 jaar. Ook de beschikbare plekken in de lessen en de door u aangegeven voorkeurstijden en dagen hebben invloed op de snelheid waarmee uw kind wordt opgeroepen.

Lessen

Wij werken tijdens de zwemles volgens de EasySwim methode. U heeft hierbij de keuze om uw kind 1 of 2 per week te laten zwemmen. De zwemles duurt 45 minuten.

Tijdens de vakanties volgens ons vakantierooster en feestdagen is het raadzaam om het openingstijdenrooster op de website te volgen. In deze periode zijn geen zwemlessen.

Lestijden

Maandag tot vrijdag: Tussen 14:30 en 18:00

Zaterdag: Tussen 08:45 en 14:00

Kosten zwemles

Inschrijfgeld: €19,90

Zwemlestarief: €9,95 per les.

Lessen worden vooraf betaald via een maandelijkse betaalverzoek. Met het inschrijven voor de zwemlessen aanvaard u de betalingsverplichting: voor aanvang van de les dient de betaling te zijn voldaan. Wanneer, op advies van Ataro Lentebad, de lessen voortijdig worden stop gezet worden de kosten naar rato van het aantal lessen in rekening gebracht. Wanneer u zelf besluit om de lessen voortijdig te beëindigen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Vakantie, ziekte of andere reden voor absentie ontslaan u niet van uw verplichting tot betaling van het lesgeld. Door betaling van het lesgeld verklaart u bekend te zijn en in te stemmen met deze voorwaarden.

Voor inwoners van de gemeente Zevenaar die een inkomen hebben op of iets boven het bijstandsniveau bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op bijzondere bijstand. U kunt na honorering van een schriftelijke aanvraag een bijdrage krijgen per kind; deze bijdrage kan per kind eenmaal worden verstrekt. U dient dan per direct een aanvraag in te dienen op het gemeentehuis (BAT-locatie, kerkstraat 27), balie Publieksdienstverlening telefoonnummer 0316-595595. Komt u voor de bijdrage in aanmerking, dan kunt u ook een aanvraag doen voor een bijdrage van Stichting Leergeld de Liemers telefoonnummer 0316-764000 of mailen naar info@leergelddeliemers.nl

Ziek/afwezig

Bij ziekte of afwezigheid vragen wij u uw kind af te melden via het leerlingvolgsysteem.

Centrum veilige sport Nederland

Sinds 1 mei 2010 is er vanuit het NOC*NSF het Centrum veilige sport Nederland gerealiseerd voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Centrum veilige sport Nederland is: 0900 2025590 en kost €0.10 per minuut.
De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur  Op zondag is er geen bereikbaarheid. Centrum veilige sport Nederland is per mail bereikbaar via centrumveiligesport@nocnsf.nl

Verenigingen

Zwemmen is een geweldige, gezonde sport en vrijetijdsbesteding. Enthousiast geworden over zwemmen? Na het behalen van het diploma C kan uw kind zich aansluiten bij sportvereniging De Breuly (www.debreuly.nl).

 

Eisen zwemdiploma's 

Eisen Zwemdiploma A:

 • Te water gaan met een voetsprong voorwaarts, gevolgd door 15 seconden watertrappen (gekleed).
 • 12,5 meter zwemmen en zelfstandig uit het water klimmen (gekleed).
 • Met (kop)sprong te water gaan, zonder boven te komen, door een gat zwemmen dat zich op 3 meter van de startkant bevindt.
 • 25 meter schoolslag, 25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 25 meter schoolslag met één keer voetwaarts richting de bodem zakken, gevolgd door 25 meter enkelvoudige rugslag.
 • 5 meter borstcrawl, 5 meter rugcrawl.
 • Enkele slagen zwemmen op de buik, gevolgd door 5 seconden drijven op de buik, enkele slagen zwemmen, een halve draai naar rugligging maken en 10 seconden drijven op de rug.
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarbij al watertrappend twee keer een hele draai om de lengteas wordt gemaakt.

Eisen Zwemdiploma B:

 • Achterwaarts te water gaan, 15 seconden watertrappen, 50 meter zwemmen waarbij één keer onder een drijvend voorwerp wordt gezwommen, zelfstandig op de kant klimmen (gekleed).
 • Vanaf de kant duiken, zonder boven te komen, onder water door een gat zwemmen dat zich op 6 meter van de startkant bevindt.
 • Afwisselend 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag, 25 meter schoolslag, 25 meter rugslag onderbroken door twee keer een halve draai om de lengteas.
 • 10 meter borstcrawl, 10 meter rugcrawl.
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, 15 seconden drijven op de rug, 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door 20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven.

Eisen Zwemdiploma C:

 • Met rol voorover te water gaan, gevolgd door 15 seconden watertrappelen en 30 seconden drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, gevolgd door 5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen (gekleed).
 • Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft (gekleed).
 • 100 meter zwemmen, onderbroken door één keer onder een drijvend voorwerp door te zwemmen en één keer over een drijvend voorwerp heen te klimmen, zelfstandig op de kant klimmen (gekleed).
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend 1 meter voor een in het water hangend zeil onder water gaan en door het gat in het zeil zwemmen (gekleed).
 • Duiken, onder water zwemmen door een gat dat zich op 6 meter van de startkant bevindt, afronden met naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak.
 • 75 meter schoolslag, onderbroken door één keer hoofdwaarts richting de bodem te gaan, gevolgd door 75 meter enkelvoudige rugslag.
 • 15 meter borstcrawl, 15 meter rugcrawl.
 • Te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door 15 seconden drijven op de rug, proef afronden met 30 seconden watertrappen met de benen.